امور رفاهی

1399/04/31

تولیدی پوشاک آقایان موکارلو پیرو تفاهم قبلی با کانون وکلای دادگستری استان قزوین تمامی محصولات...

مشاهده مطلب
1399/04/28

پیرو تفاهم نامه بعمل آمده بین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و گروه...

مشاهده مطلب
1399/03/31

از همکاران محترم که تمایل به ثبت نام و استفاده از خدمات بیمه تکمیلی شرکت...

مشاهده مطلب
1398/09/05

باتوجه به افزایش قیمت ناگهانی کاغذ در کشور و در راستای تأمین رفاه اعضای محترم،...

مشاهده مطلب
1398/09/02

کمیسیون ورزش کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار میکند: تور سه روزه کویر مصر زمان...

مشاهده مطلب
1398/08/07

کمیسیون علمی کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار میکند اکران اختصاصی فیلم سینمایی ماجرای نیمروز...

مشاهده مطلب
1398/07/17

پیرو نامه شماره 82044 مورخ 8 مهر ماه 98 سازمان نظام دامپزشکی ایران در خصوص...

مشاهده مطلب
1397/09/29

پیرو قرارداد صندوق حمایت از وکلا با شرکت بیمه sos همکاران نیازمند به خدمات بیمه...

مشاهده مطلب
1397/05/21

از همکاران محترم که تمایل به ثبت نام و استفاده از خدمات بیمه تکمیلی شرکت...

مشاهده مطلب
1397/05/10

با توجه به انعقاد قرارداد با بیمه تجارت نو جهت بیمه تکمیلی درمان، ثالث، بدنه...

مشاهده مطلب