صندوق حمایت

1400/04/19

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص احتساب سوابق اعضاء در صندوق حمایت از وکلا از...

مشاهده مطلب
1400/02/25

پیرو اعلام نارضایتی برخی همکاران محترم در خصوص برخورد نادرست و اعمال سلیقه برخی مدیران...

مشاهده مطلب
1399/12/15

پیرو تفاهم نامه بانک ملی با صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری که طی...

مشاهده مطلب
1399/10/17

تمدید ثبت نام بیمه تکمیلی درمان تا 30 دی ماه 1399(طرح تامین وکلا)   شرایط...

مشاهده مطلب
1399/05/23

 پیرو آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی درمان (طرح تامین وکلا) از طریق تفاهم بعمل آمده...

مشاهده مطلب
1399/02/17

پیرو مصوبه جلسه 17 اردیبهشت ماه 1399 هیأت عمومی صندوق حمایت از وکلا به اطلاع...

مشاهده مطلب
1398/12/24

با توجه به شیوع ویروس کرونا و اختلال ایجاد شده در انجام امور وکالتی و...

مشاهده مطلب
1398/10/11

پیرو وصول اظهارنامه قضایی از طرف صندوق حمایت از وکلا به تاریخ 23 آذر ماه...

مشاهده مطلب
1398/09/19

تمدید ثبت نام بیمه تکمیلی درمان تا 15 دی ماه 1398(طرح تامین وکلا)   شرایط...

مشاهده مطلب
1396/10/23

پیرو قرارداد صندوق حمایت از وکلای دادگستری با شرکت بیمه سامان که جزئیات آن در...

مشاهده مطلب