مسابقه کتابخوانی

1399/05/16

کمیسیون علمی، آموزش و پژوهش کانون وکلای دادگستری استان قزوین با توجه به شیوع ویروس...

مشاهده مطلب
1398/12/21

کمیسیون علمی، آموزش و پژوهش کانون وکلای دادگستری استان قزوین با توجه به شیوع ویروس...

مشاهده مطلب
1398/10/11

مسابقه کتابخوانی منبع: کتاب حقوق خانواده نوشته دکتر سیدحسین صفایی – بخش موانع نکاح و...

مشاهده مطلب
1398/08/18

کمیسیون علمی، آموزش و پژوهش کانون وکلای دادگستری استان قزوین مفتخر است اعلام دارد با...

مشاهده مطلب
1396/08/11

کمیسیون علمی، آموزش و پژوهش کانون وکلای دادگستری استان قزوین مفتخر است اعلام دارد با...

مشاهده مطلب