آزمون دوره ای

1400/02/28

بنا به درخواست عده ای از کارآموزان محترم و با تو جه به قرار داشتن...

مشاهده مطلب
1399/12/20

بدینوسیله به اطلاع کارآموزان محترم وکالت عضو و میهمان در کانون وکلای دادگستری استان قزوین...

مشاهده مطلب
1399/11/07

بدینوسیله به اطلاع کارآموزان محترم وکالت عضو و میهمان در کانون وکلای دادگستری استان قزوین...

مشاهده مطلب
1399/10/21

کمیسیون ضمن اشراف کامل به آزمونهای دوره ای و اینکه بعضی از کارآموزان اقدام به...

مشاهده مطلب
1399/08/18

بدینوسیله به اطلاع کارآموزان محترم وکالت عضو و میهمان در کانون وکلای دادگستری استان قزوین...

مشاهده مطلب
1398/09/30

بدینوسیله به اطلاع کارآموزان محترم وکالت عضو و میهمان در کانون وکلای دادگستری استان قزوین...

مشاهده مطلب
1398/09/12

احتراماً به استحضار کلیه کارآموزان محترم وکالت میرساند: آزمون دوره ای مجدد کارآموزانی که معاذیر...

مشاهده مطلب
1398/08/26

به اطلاع کارآموزان محترم وکالت میرساند؛ نتایج آزمون های دوره ای شهریور و مهر ماه...

مشاهده مطلب
1398/08/16

برابر مصوبه جدید کمیسیون کارآموزی و اختبار استان قزوین، آزمون های دوره ای از ماهیانه...

مشاهده مطلب
1398/07/17

در ادامه فایل مربوط به سوال و پاسخنامه آزمون دوره ای شهریور ماه کارآموزان محترم...

مشاهده مطلب