دسته بندی:

آموزش کارآموزان

راهنمای گام به گام استفاده از سامانه خدمات الکترونیک ویژه کارآموزان وکالت

کارآموزان محترم پذیرفته شده در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1398 کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطابق مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار موظف به استفاده از سامانه خدمات الکترونیک کانون جهت انجام تکالیف دوران 18 ماهه کارآموزی خود اعم از اخذ…
ادامه مطلب ...