کارآموزی

1396/05/19

جلسه توجیهی و کارگاه آموزشی کارآموزان ورودی جدید به ترتیب در تاریخ  های 23 و...

مشاهده مطلب
1396/05/19

کارگاه آموزشی مرداد ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ 25 مرداد ماه ۱۳۹۶،...

مشاهده مطلب
1396/04/27

  پروانه کارآموزی به 48 تن از کارآموزان جدید وکالت در قزوین اعطا شد در...

مشاهده مطلب
1396/04/20

بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1395 کانون وکلای دادگستری استان قزوین...

مشاهده مطلب
1396/04/19

کارگاه آموزشی تیر ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ 22 تیر ماه 1396، (پنجشنبه)...

مشاهده مطلب
1396/04/12

در راستای اجراي تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در روز شنبه مورخ...

مشاهده مطلب
1396/02/29

پیرو مصوبه مورخ 30 اردیبهشت ماه 1396 از تمامی کارآموزان محترم آزمون ورودی کارآموزی وکالت...

مشاهده مطلب
1396/02/29

کارگاه آموزشی فصل بهار سال 1396 کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین طی جدول زمانی موجود در ادامه مطلب برگزار می گردد.

مشاهده مطلب
1396/02/06

از کلیه همکاران دعوت میگردد تا در نشست علمی، تخصصی با موضوع: روش های حل و فصل...

مشاهده مطلب
1395/12/15

کارگاه آموزشی اسفند ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ 19 اسفند ماه ۱۳۹۵،...

مشاهده مطلب