کارآموزی

1400/09/06

کارگاه آموزشی آذر ماه ۱۴۰۰ فصل حقوق مدنی در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ ساعت ۱۰ صبح با...

مشاهده مطلب
1400/08/11

کارگاه آموزشی در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۰/۸/۳۰ ساعت ۱۲ با موضوع “ارث زوجه” با سخنرانی دکتر...

مشاهده مطلب
1400/08/03

از کلیه پذیرفته شدگان در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1399 کانون وکلای دادگستری استان...

مشاهده مطلب
1400/07/01

نتایج پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزان وکالت سال 1399 ضمن عرض تبریک و آرزوی بهروزی به شرح زیر اعلام میگردد:

مشاهده مطلب
1400/06/28

بدینوسیله از همکاران متقاضی دریافت تجهیزات دفاعی(شوکر الکترونیکی و افشانه فلفل) که قبلا از طریق...

مشاهده مطلب
1400/06/28

  ضمن عرض تبریک و آرزوی بهروزی، بدینوسیله از پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت...

مشاهده مطلب
1400/06/25

برنامه زمانی کارگاه آموزشی جایگزین دادگاههای شهریور ماه ۱۴۰۰ کارگاه آموزشی در تاریخ یک شنبه...

مشاهده مطلب
1400/06/10

نتایج پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزان وکالت سال 1399 ضمن عرض تبریک و آرزوی بهروزی به شرح زیر اعلام میگردد:

مشاهده مطلب
1400/05/24

کارگاه آموزشی در تاریخ یک شنبه ۱۴۰۰/۵/۳۱ساعت ۱۳ با موضوع “مسولیت تضامنی مدیران شرکت در...

مشاهده مطلب
1400/05/17

کلاس آموزشی در تاریخ 1400/05/24 ساعت 12 ظهر با موضوع «الزامات عملی در دعاوی شرکتهای...

مشاهده مطلب