اطلاعیه برگزاری اختبار کتبی مهرماه 1402 کانون وکلای قزوین

به اطلاع کلیه کارآموزان وکالت که تکالیف آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و اسامی آنها  اعلام می گردد می رساند، زمان آزمون کتبی به شرح ذیل  می باشد:

آزمون در روزهای سه شنبه 1402/07/18، چهارشنبه 1402/07/19 و پنج شنبه 1402/07/20 به شرح ذیل برگزار میشود:

زمـان عنـوان درس ساعت برگـزاری
 سه شنبه

 

1- حقوق مدنی (استفاد از قانون آزاد می باشد)

2- آئین دادرسی مدنی (استفاد از قانون آزاد می باشد)

8:30 صبح

10:30صبح

چهارشنبه

 

1- حقوق جزا (استفاد از قانون آزاد می باشد)

2- آئین دادرسی کیفری (استفاد از قانون آزاد می باشد)

8:30 صبح

10:30صبح

پنج شنبه

 

1- حقوق تجارت (استفاد از قانون آزاد می باشد)                                       

2- حقوق ثبت (استفاده از قانون آزاد می باشد)

3امورحسبی ( استفاده از قانون آزاد می باشد.)

8:30 صبح

10:30 صبح

 

  • هزینه شرکت در اختبار مبلغ 35/000/000 ریال می باشد. (شماره بانک رفاه 5894637000109139 شعبه خیام شمالی به نام کانون وکلای دادگستری قزوین)                                              

(پرداخت به صورت دستگاه پز نیز امکان پذیر میباشد.)

 

  • اسامی واجدین شرایط شرکت در اختبار کتبی به شرح ذیل می باشد :
شماره پروانه نام و نام خانوادگی
1737 شهره رحمانی
1755 پرویز اکرادی
1759 محمد گل بهاری
1749 بهنام قنبری
1772 سعید وزیر زاده
1837 محسن اماني
1838 نرگس نوروزي
1839 محمد تقی ايواللهي
1840 مهدی رحماني
1841 سید ابوالحسن حاجي سيدجوادي
1842 کیمیا افشارقهرماني
1843  محمد قديري
1844 غفور پورنظر
1845  جواد صفری زاده
1846 مجید مراقي
1848 مجید نعمتي
1849 سید محمد باقرموسوي محمدي
1850 صادق پروندي
1851 علیرضا حقيق
1852 مهرداد ابراهيم زاده
1853 محمد رضا شاعري
1854 آرش نادی
1855 علیرضا عليزاده نيار
1857 ابوالفضل سازنده
1858 عاطفه وصله کار
1859 تن ناز كاكاوند
1860 ثنا شجاعي
1861 رسول حيدري
1862 فائزه خلجی
1863 سحردلگرم
1864 احسان نوري
1865 میلاد كوهستاني كوران تركيه
1866 فاطمه احمدیان
1867 سجاد حسيني
1868 همایون تركاشوندجوزاني
1869 ابراهیم لشگري
1870 امین ميرزائي
1871 سمیه كريمي
1872 مهنازحميدي
1873 موسی حسني
1874 جواد محمودخاني
1875 فاطمه اصغري زاده گنجي
1876 محمد حسين پوربوئيني
1877 مهسا خاكپور
1878 فرزادپروين اجيرلو
1879 مهدی موج باف قزويني
1880 علی رحمني
1881 محمد کریمیان زیارانی
1882 رو ح اله مرادي
1883 اصغر لطفعلي پورعلي ابادي
1884 فاطمه ميكانيكي
1885 مهدی بابا
1886  زهرا حبيبي
1887 سمیه مهديان فتح
1889 علی اميني
1893 النازپراور
1894 زهرا عابديني پلنگي
1895 رجب عسگري
1896 حسن رحمني
1897 فاطمه جعفري
1899 رسول صادقي فر
1902 میلاد طاهرخاني
1901 حسین اسدي
1904 شیما احمدی
1905 مرضیه کریم زاده
1907  پروین حیاتی لشت  نشائی
1908 کیان مهر رحمانی
1909 فرشته چگيني
1910 حدیث عليزاده
1912 محمد مصطفی بابائيان فر
1913 عبداله بيگدلي
1914 بهمن صالحي
1915 محمود كيالها
1916 سمیرا پسنداقاجاني
1917 شادی رحماني فر
1918 فرهاد زین العابدین
1919 مریم ذوالقدر
1920 فائزه قاسمي
1921  مریم يكتائي
1923 حمید درزلو
1924 محمد جوادمعين
1925 رسول مونسي
1926 مهدی مردوار
1927 مطهره برزگر
1928 حامد حاج علي
1929 مژگان ميرزائي كنگرشاهي
1931 الهام قلي زاده اتاني
1932 رویا ادبی فیروز جاه
1933 الهه پديدار
1935 انسیه طاهرخاني
1936 پروانه زيرك شفتي
1937 امیر حسین قنبري
1938 مهناز حاجي زاده هجه سفلي
1948 ملیحه زندی
1949 حسن شیری
1856 میثم کولیوند
1906 داود شوندی