اعلام نتایج اختبار مهر ماه 1402 کانون وکلای دادگستری استان قزوین

ضمن تبریک به قبول شدگان، طبق اعلام کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین، نتایج پذیرفته شده‌گان اختبار مهر ماه 1402 کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح زیر و به ترتیب رتبه به استحضار میرسد :

 

رتبه شماره پروانه نام و نام خانوادگی
1 1867 سجاد حسيني
2 1885 مهدی بابا
3 1758 پرویز اکرادی
4 1841 سید ابوالحسن حاجي سيدجوادي
5 1846 مجید مراقي
6 1837 محسن اماني
7 1852 مهرداد ابراهيم زاده
8 1840 مهدی رحماني
9 1842 کیمیا افشارقهرماني
10 1905 مرضیه کریم زاده
11 1912 محمد مصطفی بابائيان فر
12 1872 مهنازحميدي
13 1838 نرگس نوروزي
14 1853 محمد رضا شاعري
15 1839 محمد تقی ايواللهي
16 1869 ابراهیم لشگري
17 1865 میلاد كوهستاني كوران تركيه
18 1848 مجید نعمتي
19 1908 کیان مهر رحمانی
20 1843  محمد قديري
21 1861 رسول حيدري
22 1851 علیرضا حقيق
23 1879 مهدی موج باف قزويني
24 1863 سحردلگرم
25 1907  پروین حیاتی لشت  نشائی
26 1759 محمد گل بهاری
27 1857 ابوالفضل سازنده
28 1877 مهسا خاكپور
29 1893 النازپراور
30 1919 مریم ذوالقدر
31 1886  زهرا حبيبي
32 1737 شهره رحمانی
33 1910 حدیث عليزاده
34 1860 ثنا شجاعي
35 1864 احسان نوري
36 1896 حسن رحمني
37 1924 محمد جوادمعين
38 1904 شیما احمدی
39 1889 علی اميني
40 1917 شادی رحماني فر
41 1850 صادق پروندي
42 1913 عبداله بيگدلي
43 1887 سمیه مهديان فتح
44 1881 محمد کریمیان زیارانی
45 1902 میلاد طاهرخاني
46 1845 جواد صفري زاده
47 1844 غفور پورنظر
48 1859 تن ناز كاكاوند
49 1866 فاطمه احمديان
50 1948 ملیحه زندی
51 1899 رسول صادقي فر
52 1878 فرزادپروين اجيرلو
53 1749 بهنام قنبری
54 1920 فائزه قاسمي
55 1909 فرشته چگيني
56 1849 سید محمد باقرموسوي محمدي
57 1927 مطهره برزگر
58 1862 فائزه خلجي
59 1854 آرش نادي
60 1855 علیرضا عليزاده نيار
61 1873 موسی حسني
62 1894 زهرا عابديني پلنگي
63 1883 اصغرلطفعلي پورعلي ابادي
64 1874 جواد محمودخاني
65 1923 حمید درزلو
66 1772 سعید وزیر زاده
67 1858 عاطفه وصله كار
68 1870 امین ميرزائي
69 1901 حسین اسدي
70 1906 داود شوندی
71 1880 علی رحمني
72 1936 پروانه زيرك شفتي
73 1897 فاطمه جعفري
74 1895 رجب عسگري
75 1868 همایون تركاشوندجوزاني
76 1915 محمود كيالها
77 1914 بهمن صالحي
78 1928 حامد حاج علي
79 1856 میثم كوليوند
80 1931 الهام قلي زاده اتاني
81 1918 فرهاد زين العابدين زاده
82 1876 محمد حسين پوربوئيني
83 1882 رو ح اله مرادي
84 1916 سمیرا پسنداقاجاني
85 1938 مریم حاجي زاده هجه سفلي
86 1932 رویا ادبي فيروزجاه
87 1875 فاطمه اصغري زاده گنجي
88 1935 انسیه طاهرخاني
89 1926 مهدی مردوار
90 1929 مژگان ميرزائي كنگرشاهي

لازم به ذکر است افرادی که مردود شده اند (و مشخصات آنها در جدول فوق ذکر نشده) حق اعتراض دارند و میبایست ظرف مدت سه روز از تاریخ اعلام نتایج، اعتراض خود را به صورت مکتوب به کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین اعلام نمایند.