آگهی تمدید پروانه

1398/07/30

با توجه به فرا رسیدن موعد قانونی تمدید پروانه وکالت/کارآموزی(یکم الی 30 آبان ماه) از...

مشاهده مطلب
1397/08/01

با توجه به فرا رسیدن آبان ماه و زمان تمدید پروانه اعضای محترم کانون وکلای...

مشاهده مطلب
1396/08/01

با توجه به فرا رسیدن ایام تمدید پروانه های وکالت و کارآموزی برای اعضای محترم...

مشاهده مطلب