آگهی

1397/10/15

نظر به این که هشتمین دوره انتخابات تعیین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین در...

مشاهده مطلب
1396/02/13

هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین در روز 5 شنبه مورخ ...

مشاهده مطلب
1395/07/28

مدارک ذیل جهت تمدید پروانه وکالت یا کارآموزی ضروری می باشد : مفاصا حساب مالیاتی...

مشاهده مطلب
1395/05/04

كانون وكلاي دادگستري استان قزوين ضمن عرض تبريك و تهنيت به كارآموزان وكالت  پذيرفته شده...

مشاهده مطلب