1399/02/23

به اطلاع کلیه کارآموزان محترمی که واجد شرایط شرکت در اختبار ۱۳۹۸ می باشند، می...

مشاهده مطلب
1396/11/08

اسامی افرادی که دوره کارآموزی آنان به پایان رسیده و مورد تأیید کمیسیون کارآموزی و...

مشاهده مطلب
1396/11/04

به اطلاع کلیه کارآموزان وکالت که تکالیف آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و متعاقباً...

مشاهده مطلب
1396/10/07

اسامی کارآموزان محترمی که تاکنون تکالیف آن ها مورد تأیید قرار گرفته و مجاز به...

مشاهده مطلب
1396/09/04

به اطلاع کلیه کارآموزان محترم اعم از پذیرفته شده از طریق آزمون، مشمولین بند دال...

مشاهده مطلب
1395/11/04

به اطلاع کلیه کارآموزان وکالت که تکالیف آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و متعاقباً...

مشاهده مطلب
1395/10/28

اسامی افرادی که دوره کارآموزی آنان به پایان رسیده و مورد تأیید کمیسیون کارآموزی و...

مشاهده مطلب
1395/09/03

پیرو مصوبه 1 آذر ماه 1395 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین تاریخ برگزاری اختبار...

مشاهده مطلب
1395/04/19

اسامی کارآموزان واجد شرایط جهت شرکت در اختبار تیر ماه 95 کانون وکلای دادگستری استان...

مشاهده مطلب
1395/02/14

مطابق مصوبه مورخ 25 اسفند ماه 1394 کمیسیون کارآموزی و اختبار، به اطلاع کارآموزان محترم می...

مشاهده مطلب