انتخابات

1397/10/15

نظر به این که هشتمین دوره انتخابات تعیین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین در...

مشاهده مطلب
1396/02/20

مراسم معارفه کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین در روز سه شنبه...

مشاهده مطلب
1396/02/20

به نام خداوند متعال ریاست محترم هیات نظارت بر انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون...

مشاهده مطلب
1396/02/17

هیأت محترم نظارت بر هفتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان قزوین   سلام علیکم:...

مشاهده مطلب
1396/02/13

هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین در روز 5 شنبه مورخ ...

مشاهده مطلب
1396/02/13

انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین، انتخاباتی است که فرهیختگان و حقوقدانان آن...

مشاهده مطلب
1396/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم   به حول قوه الهی به استحضار سروران و همکاران فرهیخته...

مشاهده مطلب
1396/02/13

باسمه تعالی   ریاست محترم هیأت نظارت بر انتخابات هفتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای...

مشاهده مطلب
1396/02/13

به نام خدا ریاست محترم هیأت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای...

مشاهده مطلب
1396/02/12

ریاست محترم هیئت نظارت بر انتخابات کانون وکلای استان قزوین سلام علیکم احتراماً: بدینوسیله اینجانب...

مشاهده مطلب