برنامه آموزشی

1396/02/29

کارگاه آموزشی فصل بهار سال 1396 کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین طی جدول زمانی موجود در ادامه مطلب برگزار می گردد.

مشاهده مطلب