برنامه کلاس و کارگاه

1396/11/08

به سبب شرایط نامساعد جوی، کلاس آموزشی مورخ 11 بهمن 96 به تاریخ 25 بهمن 96...

مشاهده مطلب
1396/07/01

کارگاه آموزشی مهر ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطابق برنامه موجود در فایلهای پیوست...

مشاهده مطلب
1396/06/12

کارگاه آموزشی شهریور ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطابق برنامه موجود در فایلهای پیوست...

مشاهده مطلب