بیمه تکمیلی

1399/03/31

از همکاران محترم که تمایل به ثبت نام و استفاده از خدمات بیمه تکمیلی شرکت...

مشاهده مطلب
1397/03/13

به اطلاع همکاران نیازمند به استفاده از خدمات بیمه تکمیلی در سال 1397 میرساند، مطابق...

مشاهده مطلب
1396/10/23

پیرو قرارداد صندوق حمایت از وکلای دادگستری با شرکت بیمه سامان که جزئیات آن در...

مشاهده مطلب
1396/05/18

پیرو فراخوان صندوق حمایت از وکلای دادگستری در خصوص ثبت نام بیمه تکمیلی سامان و...

مشاهده مطلب
1396/03/21

به اطلاع همکاران علاقه مند به بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی در سال 1396...

مشاهده مطلب
1395/09/06

پیرو تفاهم بین صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری و شرکت بیمه تعاون(سهامی عام)...

مشاهده مطلب