1397/11/09

در تاریخ 8 بهمن ماه 1397 کانون وکلای دادگستری استان قزوین همایش بین المللی تبیین...

مشاهده مطلب
1397/10/18

در تاریخ 8 بهمن ماه 1397 و به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان قزوین کنفرانس بین...

مشاهده مطلب
1395/05/07

در راستای توسعه روابط حقوقی؛ کانون وکلای دادگستري قزوین و وكلاي دو كانون وكلاي إستانبول...

مشاهده مطلب