دوره علمی

دوره علمی تخصصی داوری پیشرفته
1395/11/30

در تاریخ 27 بهمن ماه 1395 از ساعت 14:30 دوره علمی تخصصی داوری پیشرفته با...

مشاهده مطلب
1395/11/25

موسسه تحقیقات جزائی و جرم شناسی دانشگاه تهران با همکاری جمعیت حلال احمر جمهوری اسلامی...

مشاهده مطلب
1395/11/25

دفتر قزوین مرکز آموزش بازرگانی با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین و سازمان صنعت...

مشاهده مطلب
1395/11/17

کانون وکلای دادگستری استان قزوین با همکاری مرکز داوری اتاق بازرگانی قزوین برگزار میکند: دوره...

مشاهده مطلب