دوره هفتم

1396/02/13

انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین، انتخاباتی است که فرهیختگان و حقوقدانان آن...

مشاهده مطلب
1396/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم   به حول قوه الهی به استحضار سروران و همکاران فرهیخته...

مشاهده مطلب
1396/02/13

باسمه تعالی   ریاست محترم هیأت نظارت بر انتخابات هفتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای...

مشاهده مطلب
1396/02/13

به نام خدا ریاست محترم هیأت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای...

مشاهده مطلب