دکتر جعفر کوشا

1395/08/06

آیین بازگشایی انجمن ایرانی جرم شناسی این بار در استان قزوین ضمن انعقاد تفاهم نامه...

مشاهده مطلب
1395/07/26

نشست علمی «سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی» با حضور جناب آقای دکتر کوشا...

مشاهده مطلب