دیدار نوروزی

1395/02/04

میر سینا داوری در دیدار با شکوه نوروزی وکلای کانون قزوین ؛ هدف هیئت مدیره...

مشاهده مطلب
1395/01/24

در ادامه تصاویر مربوط به دیدار نوروزی جمعی از وکلای دادگستری با اعضای هیأت مدیره...

مشاهده مطلب
1395/01/24

مدیر کل کمیته امداد در دیدار نوروزی هیئت مدیره کانون وکلا: نگاه مثبت کانون وکلا...

مشاهده مطلب
1395/01/24

در دیدار نوروزی جمعی از وکلای قزوین با مدیر کل دادگستری قزوین انصاری ؛ ساختمان...

مشاهده مطلب