صدور پروانه

1397/04/07

بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹6 کانون وکلای دادگستری استان قزوین که...

مشاهده مطلب
1396/04/27

  پروانه کارآموزی به 48 تن از کارآموزان جدید وکالت در قزوین اعطا شد در...

مشاهده مطلب
1396/04/20

بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال 1395 کانون وکلای دادگستری استان قزوین...

مشاهده مطلب