فراخوان

1396/03/18

همکار محترم؛ نظر به اینکه هیأت مدیره دوره هفتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین در...

مشاهده مطلب
1395/10/26

کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نظر دارد امور مربوط به تأسیسات مکانیک و برق...

مشاهده مطلب
1395/07/13

مطابق مصوبه شورای محترم اجرایی در تاریخ 8 مهر 1395 از کلیه همکاران علاقه مند...

مشاهده مطلب
1395/06/04

پیرو نامه 1401/95/98 بانک حکمت ایرانیان، از همکاران علاقه مند به همکاری با این بانک...

مشاهده مطلب
1395/05/30

بدینوسیله به اطلاع کلیه وکلای علاقه مند به عضویت و همکاری در کمیسیون های کانون...

مشاهده مطلب