منشور اخلاقی

1396/02/13

انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین، انتخاباتی است که فرهیختگان و حقوقدانان آن...

مشاهده مطلب