نشست مشترک

1395/09/04

در نشست مسئولين روابط عمومی استانداری قزوین و هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین که...

مشاهده مطلب
1395/06/01

در روز یکشنبه مورخ 31 مرداد ماه 1395 کانون وکلای دادگستری قزوین میزبان ریاست اداره...

مشاهده مطلب