همایش حقوقی

1395/02/04

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام به برگزاری همايش...

مشاهده مطلب