واکسیناسیون وکلای دادگستری

1400/05/18

محمد نسخه چی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین از طرح واکسیناسیون وکلای...

مشاهده مطلب