کارآموزی وکالت

1397/04/07

بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹6 کانون وکلای دادگستری استان قزوین که...

مشاهده مطلب
1396/04/27

  پروانه کارآموزی به 48 تن از کارآموزان جدید وکالت در قزوین اعطا شد در...

مشاهده مطلب