کارگاه آموزشی

1396/09/21

حسب تصميم كميسون كارآموزی واختبار، زمان برگزاري کارگاه آموزشي آذرماه ازتاريخ “۹۶/۹/۳۰ “به تاریخ “۹۶/۹/۲۳”...

مشاهده مطلب
1396/09/02

کارگاه آموزشی آذر ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطابق برنامه موجود در فایلهای پیوست...

مشاهده مطلب
1396/08/08

کارگاه آموزشی آبان ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطابق برنامه موجود در فایلهای پیوست...

مشاهده مطلب
1396/05/19

جلسه توجیهی و کارگاه آموزشی کارآموزان ورودی جدید به ترتیب در تاریخ  های 23 و...

مشاهده مطلب
1396/05/19

کارگاه آموزشی مرداد ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ 25 مرداد ماه ۱۳۹۶،...

مشاهده مطلب
1396/04/19

کارگاه آموزشی تیر ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ 22 تیر ماه 1396، (پنجشنبه)...

مشاهده مطلب
1395/12/15

کارگاه آموزشی اسفند ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ 19 اسفند ماه ۱۳۹۵،...

مشاهده مطلب
1395/11/26

کارگاه آموزشی بهمن ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ 28 بهمن ماه ۱۳۹۵، (پنجشنبه)...

مشاهده مطلب
1395/10/07

کارگاه آموزشی - كاربردی تخصصی دو روزه «ثبت املاک در نظام حقوقی ايران» مدرس: جناب صفدر كشاورز معاونت املاک اداره كل ثبت اسناد و املاک استان قزوين موارد قابل ارائه طی دوره: بررسی نحوه تثبيت مالكيت املاک اشخاص حقيقی وحقوقی با ملاحظه قانون ثبت اسناد و املاک، آيين نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

مشاهده مطلب
1395/10/02

کارگاه آموزشی دی ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ 9 دی ماه ۱۳۹۵،...

مشاهده مطلب