کمیته امداد

1399/02/21

کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نظر دارد با یاری خداوند و همکاری و همراهی...

مشاهده مطلب
1395/06/24

پیرو دعوتنامه 1199259 مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) قزوین در خصوص برگزاری جشنواره عاطفه...

مشاهده مطلب
1395/02/26

پیرو درخواست همکاری واصله از کمیته امداد امام خمینی(ره)، از شما همکار محترم دعوت می...

مشاهده مطلب