کمیته ورزش

1395/10/10

  به تاریخ 1 دی ماه 1395 جلسه نمایندگان محترم ورزش کانونهای وکلای دادگستری ایران...

مشاهده مطلب
1395/04/29

کانون وکلای دادگستری قزوین با همکاری کمیته ورزش برگزار میکند تور یکروزه پیمایش مسیر جنگلی و...

مشاهده مطلب