کنگره

1396/09/21

کنگره جهانی فناوری های هوشمند(IC-Tech 2018) با رویکرد هوشمندسازی و تحول نظام اداری با حمایت...

مشاهده مطلب
1396/06/01

پیرو تصویب حقوق شهروندی در نظام اداری ایران و همچنین ارتقای سطح دانش و توانمند...

مشاهده مطلب