1395/11/20

ضمن عرض تبریک به قبول شدگان در اختبار ۱۳۹۵ نوبت دوم کانون وکلای دادگستری قزوین...

مشاهده مطلب
1395/09/03

پیرو مصوبه 1 آذر ماه 1395 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین تاریخ برگزاری اختبار...

مشاهده مطلب