1401/05/01

آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری (نوبت پذیرش سال ۱۴۰۰) پنج شنبه 30...

مشاهده مطلب
1401/04/29

کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند: کلاس‌ آموزش نوازندگی سازهای...

مشاهده مطلب
1401/04/25

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین   هیأت دادرسان: صمد فلاح...

مشاهده مطلب
1401/04/20

پیرو نامه بشماره 140-صادره 01 مورخه 8 خرداد ماه 1401 اتحادیه سراسری کانون های وکلای...

مشاهده مطلب
1401/04/16

کمیسیون علمی، آموزش و پژوهش با همکاری کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان...

مشاهده مطلب
1401/04/14

کمیسیون وکالت تخصصی در راستای اخذ نظر همکاران فرهیخته پیرامون دوره‌ها و عناوین(گرایش‌های) مندرجه در...

مشاهده مطلب
1401/04/07

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در...

مشاهده مطلب
1401/03/28

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین   هیأت دادرسان: رئيس دادگاه...

مشاهده مطلب
1401/03/28

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین   هیأت دادرسان: رئيس دادگاه...

مشاهده مطلب
1401/03/16

همزمان با فرا رسیدن موعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی(خرداد ماه) و اعلام شرایط توافق بر...

مشاهده مطلب