1401/06/01

افتتاح «اورژانس وکیل» در قزوین   طرح «اورژانس وکیل» باهدف حمایت فوری از اقشار آسیب‌پذیر...

مشاهده مطلب
1401/05/30

به همت کمیسیون محیط زیست و میراث فرهنگی کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور...

مشاهده مطلب
1401/05/25

رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین: پرداخت سریع تسهیلات بانکی به وکلای دادگستری مطالبه وکلا از...

مشاهده مطلب
1401/05/24

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین   هیأت دادرسان: صمد فلاح...

مشاهده مطلب
1401/05/24

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین   هیأت دادرسان: صمد فلاح...

مشاهده مطلب
1401/05/24

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین   هیأت دادرسان: صمد فلاح...

مشاهده مطلب
1401/05/24

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: صمد فلاح رئیس...

مشاهده مطلب
1401/05/24

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: صمد فلاح رئیس...

مشاهده مطلب
1401/05/19

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همكار روانشاد جناب وکیل شاپور منوچهری  نایب رئیس اسبق...

مشاهده مطلب
1401/05/18

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین   هیأت دادرسان: رئیس دادگاه...

مشاهده مطلب