دسته بندی:

امور مالی و حسابداری

امور رفاهی: گزارش تسهیلات بانکی ارایه شده به همکاران

پیرو فراخوان قبلی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص امکان دریافت تسهیلات بانکی توسط اعضای محترم به پشتوانه حساب بانکی این کانون نزد بانک های تجارت و رفاه و در راستای رعایت اصل شفافیت در امور مالی و اداری کانون به استحضار همکاران…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: دی ماه ۹۹

پیرو مصوبه هیأت مدیره در خصوص انتشار گزارش مربوط به عملکرد مالی کانون به صورت ماهانه و در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور مالی و اداری در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی دی ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین به…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: آذر ماه ۹۹

پیرو مصوبه هیأت مدیره در خصوص انتشار گزارش مربوط به عملکرد مالی کانون به صورت ماهانه و در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور مالی و اداری در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی آذر ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین به…
ادامه مطلب ...

صورت مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

پیرو مصوبه هیأت مدیره در خصوص انتشار گزارش مربوط به عملکرد مالی کانون و در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور مالی و اداری در ادامه صورت مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 جهت استحضار اعضاء محترم تقدیم حضور میگردد. جهت…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: آبان ماه ۹۹

پیرو مصوبه هیأت مدیره در خصوص انتشار گزارش مربوط به عملکرد مالی کانون به صورت ماهانه و در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور مالی و اداری در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی آبان ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین به…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: مهر ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی مهر ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید، صدور…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: شهریور ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی شهریور ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید، صدور…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: مرداد ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی مرداد ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید، صدور…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: تیر ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی تیر ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید، صدور…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: خرداد ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی خرداد ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید، صدور پروانه…
ادامه مطلب ...