اخبار

1395/04/31

به پیوست لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم میگردد تا...

مشاهده مطلب
1395/04/30

اطلاعیه شماره 1 با اقدامات انجام شده توسط هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و...

مشاهده مطلب
1395/04/29

کانون وکلای دادگستری قزوین با همکاری کمیته ورزش برگزار میکند تور یکروزه پیمایش مسیر جنگلی و...

مشاهده مطلب
1395/04/26

مطابق مصوبه کمیسیون محترم کارآموزی و اختبار در روزهای 23، 24 و 25 تیر ماه...

مشاهده مطلب
1395/04/26

بازی اول فوتسال: کانون وکلای دادگستری قزوین – دادگستری محمدیه زمان: شنبه 26 تیر 1395...

مشاهده مطلب
1395/04/26

با توجه به مصوبه مربوط به افزایش ظرفیت قبولی های آزمون کارآموزی وکالت سال 94...

مشاهده مطلب
1395/04/20

به اطلاع کلیه کارآموزان وکالت که تکالیف آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و متعاقبا...

مشاهده مطلب
1395/04/19

اسامی کارآموزان واجد شرایط جهت شرکت در اختبار تیر ماه 95 کانون وکلای دادگستری استان...

مشاهده مطلب
1395/04/15

کارگاه آموزشی تیرماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ 24 تیر ماه 1395، (پنجشنبه)...

مشاهده مطلب
1395/04/13

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز در پی برگزاری دوره های تخصصی در...

مشاهده مطلب