اخبار

1397/05/10

با توجه به انعقاد قرارداد با بیمه تجارت نو جهت بیمه تکمیلی درمان، ثالث، بدنه...

مشاهده مطلب
1397/05/07

جلسه تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری با حضور ریاست دادگستری استان...

مشاهده مطلب
1397/05/07

برنامه تشکیل کلاس و کارگاه آموزشی و جلسات توجیهی مرداد ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری...

مشاهده مطلب
1397/04/26

کارگاه آموزشی تیر ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطابق برنامه موجود در فایلهای پیوست...

مشاهده مطلب
1397/04/24

نشست علمی تخصصی «اصول رسیدگی دادگاه های نخستین» با حضور دکتر حسن محسنی، استاد و...

مشاهده مطلب
1397/04/09

به اطلاع کارآموزان محترم پذیرفته شده در آزمون ورودی کارآموزی وکالت 1396 کانون وکلای دادگستری...

مشاهده مطلب
1397/04/09

با توجه امکان جعل امهار در تمام اسناد و مدارک و مکاتبات اداری و همچنین...

مشاهده مطلب
1397/04/07

بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹6 کانون وکلای دادگستری استان قزوین که...

مشاهده مطلب
1397/03/29

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت:برخی از موسسات حقوقی بدون ضابطه در امر مشاوره...

مشاهده مطلب
1397/03/27

بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹6 کانون وکلای دادگستری قزوین که...

مشاهده مطلب