اخبار

1402/11/01

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در...

مشاهده مطلب
1402/10/26

  به اطلاع پذیرفته شد‌گان محترم آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری استان قزوین می‌رساند:...

مشاهده مطلب
1402/10/23

  به همت کانون وکلای دادگستری استان قزوین؛ آیین تجلیل از مقام وکیل پیشکسوت و...

مشاهده مطلب
1402/10/23

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در...

مشاهده مطلب
1402/10/23

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه: محمد...

مشاهده مطلب
1402/10/23

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه آفشید...

مشاهده مطلب
1402/10/23

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه عباس...

مشاهده مطلب
1402/10/23

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین   هیأت دادرسان: رئیس دادگاه...

مشاهده مطلب
1402/10/23

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین   هیأت دادرسان: رئیس دادگاه...

مشاهده مطلب
1402/10/23

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه عباس...

مشاهده مطلب