دسته بندی:

معاضدت قضایی

لیست نوبت ارجاع پرونده تسخیری – اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فرا رسیده است را در ادامه به استحضار میرساند تا در صورت وصول درخواست ارایه وکیل تسخیری از سوی مراجع قضایی نسبت به ارجاع پرونده به ایشان توسط اداره معاضدت اقدام گردد. آرش…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: فروردین ماه ۱۴۰۰

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در فروردین ماه 1400 جلب می نماییم. آمار ارجاعات…
ادامه مطلب ...

لیست نوبت ارجاع پرونده تسخیری – اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فرا رسیده است را در ادامه به استحضار میرساند تا در صورت وصول درخواست ارایه وکیل تسخیری از سوی مراجع قضایی نسبت به ارجاع پرونده به ایشان توسط اداره معاضدت اقدام گردد.…
ادامه مطلب ...

آمار ارجاع پرونده های معاضدتی به اعضای محترم از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور در ادامه توجه شما را به گزارش مشروح مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص میزان ارجاعات پرونده های معاضدتی از سال 1390 تا پایان سال 1399 جلب می نماییم.…
ادامه مطلب ...

آمار ارجاع پرونده های تسخیری به اعضای محترم از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور در ادامه توجه شما را به گزارش مشروح مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص میزان ارجاعات پرونده های تسخیری از سال 1390 تا پایان سال 1399 جلب می نماییم.…
ادامه مطلب ...

لیست نوبت ارجاع پرونده تسخیری – فروردین ماه ۱۴۰۰

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در فروردین ماه 1400 فرا رسیده است را در ادامه به استحضار میرساند تا در صورت وصول درخواست ارایه وکیل تسخیری از سوی مراجع قضایی نسبت به ارجاع پرونده به ایشان توسط اداره معاضدت اقدام گردد. زهرا…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اسفند ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اسفند ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم. آمار ارجاعات تسخیری …
ادامه مطلب ...

تغییر در ساختار ارجاع پرونده تسخیری و معاضدتی به وکلای محترم

همانطور که همکاران محترم مستحضر میباشند، مطابق قوانین موضوعه هر وکیل دادگستری موظف به انجام 3 پرونده تسخیری در سال است که از طرف اداره معاضدت کانون وکلا به وی ارجاع میگردد. در همین راستا و با هدف رفع هرگونه تبعیض ضمن اجرای فرامین صریح…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: بهمن ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در بهمن ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم. آمار ارجاعات تسخیری…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: دی ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دی ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم. آمار ارجاعات تسخیری  ردیف…
ادامه مطلب ...