دسته بندی:

معاضدت قضایی

لغو جلسات مشاوره معاضدتی در مراجع قضایی و کانون تا ۲۰ آذرماه

باتوجه به مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا و سرایت گسترده آن در اماکن عمومی که موجب مخاطرات بهداشتی گردیده از این رو به منظور حفظ سلامت عمومی شهروندان عزیز و وکلای فرهیخته تا 20 آذرماه 1399، ارایه خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در کلیه مراجع…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: تیر ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تیر ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم. آمار ارجاعات تسخیری…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اردیبهشت ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم. تاریخ نام وکیل…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: فروردین ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در فروردین ماه 1399 جلب می نماییم. آمار پرونده های تسخیری…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اسفند ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اسفند ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم. آمار پرونده های تسخیری…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: دی ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دی ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم. آمار تسخیری دی ماه1398…
ادامه مطلب ...

فراخوان طرح فرهنگی هر مسجد یک وکیل

در راستای سیاست های کلی نظام، رهنمودهای مقام معظم رهبری و اجرای وظایف اجتماعی کانون وکلای دادگستری در زمینه ارتقاء آگاهی حقوقی و قضایی جامعه و با هدف آشنایی هرچه بیشتر مردم با حقوق و وظایف خود از وکلای فرهیخته دعوت بعمل می آید در صورت تمایل…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: آذر ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آذر ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم. تسخیری آذر ماه…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: آبان ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آبان ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم. معاضدتی آبان ماه…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مهر ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مهر ماه 1398 جلب می نماییم. معاضدتی مهر ماه…
ادامه مطلب ...