دسته بندی:

معاضدت قضایی

توسعه طرح مشاوره حقوقی معاضدتی در بیستم هر ماه به پیشنهاد همکاران

پیرو ابلاغ طرح ارائه مشاوره حقوقی معاضدتی در روز بیستم غیرتعطیل هر ماه، همکار محترم سرکار خانم مهسا کیال پیشنهاد خود را مبنی بر حضور خود به عنوان وکیل مشاور رایگان در روز بیستم هر ماه در محل کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان ارایه و بستر…
ادامه مطلب ...

بیستم هر ماه روز ارائه مشاوره و معاضدت حقوقی رایگان در استان قزوین

بر اساس تصمیم مورخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۸ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین به منظور گسترش ارائه خدمات معاضدتی و مشاوره حقوقی و فراهم آوردن دسترسی آحاد مردم به وکلای دادگستری، روز بیستم(غیر تعطیل) هر ماه به عنوان روز ارائه مشاوره و…
ادامه مطلب ...

۲۰ هر ماه روز ارائه مشاوره و معاضدت حقوقی رایگان

به نام خدا بر اساس تصمیم مورخ 17 تیر ماه 1398 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین بمنظور گسترش ارائه معاضدت و مشاوره حقوقی و فراهم آوردن دسترسی آحاد مردم به وکلای دادگستری، روز بیستم(غیر تعطیل) هر ماه به عنوان روز ارائه مشاوره و…
ادامه مطلب ...

دعوت از وکلای داوطلب جهت ارائه مشاوره معاضدت

پیرو نامه شماره 222/سیار/661 مورخ 2 اردیبهشت ماه 1396 از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان قزوین در خصوص اعلام آمادگی آن اردوگاه جهت تدارک اتاق ویژه وکلا جهت ارائه مشاوره معاضدتی به مددجویان مربوطه از همکاران داوطلب به همکاری با آن…
ادامه مطلب ...