کلاس و کارگاه آموزشی

1401/10/24

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند (کلاس آموزشی کارآموزان) :...

مشاهده مطلب
1401/09/16

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کلاس آذر ماه 1401

مشاهده مطلب
1401/09/10

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی آذر ماه 1401 گروه اول: لیست کارآموزان...

مشاهده مطلب
1401/08/24

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی آبان ماه 1401 گروه اول: لیست کارآموزان...

مشاهده مطلب
1401/08/09

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کلاس آبان ماه 1401

مشاهده مطلب
1401/07/11

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کلاس و کارگاه مهر ماه 1401 گروه اول کارگاه...

مشاهده مطلب
1400/08/11

کارگاه آموزشی در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۰/۸/۳۰ ساعت ۱۲ با موضوع “ارث زوجه” با سخنرانی دکتر...

مشاهده مطلب
1400/06/25

برنامه زمانی کارگاه آموزشی جایگزین دادگاههای شهریور ماه ۱۴۰۰ کارگاه آموزشی در تاریخ یک شنبه...

مشاهده مطلب
1400/05/24

کارگاه آموزشی در تاریخ یک شنبه ۱۴۰۰/۵/۳۱ساعت ۱۳ با موضوع “مسولیت تضامنی مدیران شرکت در...

مشاهده مطلب
1400/05/17

کلاس آموزشی در تاریخ 1400/05/24 ساعت 12 ظهر با موضوع «الزامات عملی در دعاوی شرکتهای...

مشاهده مطلب