کلاس و کارگاه آموزشی

1400/08/11

کارگاه آموزشی در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۰/۸/۳۰ ساعت ۱۲ با موضوع “ارث زوجه” با سخنرانی دکتر...

مشاهده مطلب
1400/06/25

برنامه زمانی کارگاه آموزشی جایگزین دادگاههای شهریور ماه ۱۴۰۰ کارگاه آموزشی در تاریخ یک شنبه...

مشاهده مطلب
1400/05/24

کارگاه آموزشی در تاریخ یک شنبه ۱۴۰۰/۵/۳۱ساعت ۱۳ با موضوع “مسولیت تضامنی مدیران شرکت در...

مشاهده مطلب
1400/05/17

کلاس آموزشی در تاریخ 1400/05/24 ساعت 12 ظهر با موضوع «الزامات عملی در دعاوی شرکتهای...

مشاهده مطلب
1400/04/29

کلاس آموزشی در تاریخ سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ ساعت ۱۳ با موضوع بحثی پیرامون «دعاوی مرتبط...

مشاهده مطلب
1400/02/15

کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۶ ساعت ۱۰ صبح با موضوع دعاوی طاری، صلاحیتها با سخنرانی...

مشاهده مطلب
1400/01/16

برابر مصوبه مورخ 15 فروردین ماه 1400 کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان...

مشاهده مطلب
1399/12/18

کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ساعت ۱۲ الی ۱۴ با موضوع قتل عمد با سخنرانی جناب...

مشاهده مطلب
1399/12/04

کلاس آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ساعت ۹ الی ۱۰/۳۰ صبح و کارگاه آموزشی ساعت ۱۱...

مشاهده مطلب
1399/11/28

کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳ الی ۱۵ با موضوع معامله معارض با سخنرانی...

مشاهده مطلب