کلاس و کارگاه آموزشی

1402/05/25

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند: (کارگاه آموزشی جبرانی مرداد...

مشاهده مطلب
1402/04/24

به اطلاع کارآموزان ورودی 1399 کانون وکلای دادگستری استان قزوین می رساند، پیرو اعلام کمیسیون...

مشاهده مطلب
1402/04/15

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند : کارگاه آموزشی ویژه...

مشاهده مطلب
1402/04/07

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند : (کلاس آموزشی کارآموزان...

مشاهده مطلب
1402/03/28

  کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند: (کلاس آموزشی کارآموزان...

مشاهده مطلب
1402/03/17

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کلاس آموزشی کارآموزان ورودی ۱۴۰۰ – 23 و 24...

مشاهده مطلب
1402/03/10

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند: (کلاس آموزشی کارآموزان ویژه...

مشاهده مطلب
1402/03/10

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند: (کلاس آموزشی کارآموزان ویژه...

مشاهده مطلب
1402/03/06

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند : (کلاس آموزشی کارآموزان...

مشاهده مطلب
1402/02/30

  کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند : (کلاس آموزشی...

مشاهده مطلب