کلاس و کارگاه آموزشی

1402/03/06

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند : (کلاس آموزشی کارآموزان...

مشاهده مطلب
1402/02/30

  کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند : (کلاس آموزشی...

مشاهده مطلب
1402/02/24

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند: (کلاس آموزشی ویژه کارآموزان...

مشاهده مطلب
1402/02/20

  کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند (کلاس آموزشی کارآموزان...

مشاهده مطلب
1402/01/22

  کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند : (کلاس آموزشی...

مشاهده مطلب
1401/12/09

  کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند : (کارگاه آموزشی...

مشاهده مطلب
1401/10/24

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند (کلاس آموزشی کارآموزان) :...

مشاهده مطلب
1401/09/16

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کلاس آذر ماه 1401

مشاهده مطلب
1401/09/10

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی آذر ماه 1401 گروه اول: لیست کارآموزان...

مشاهده مطلب
1401/08/24

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی آبان ماه 1401 گروه اول: لیست کارآموزان...

مشاهده مطلب