کلاس و کارگاه آموزشی

1399/07/21

پیرو مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین به اطلاع کارآموزان محترم...

مشاهده مطلب
1399/02/27

به اطلاع کارآموزان محترم وکالت میرساند از نیمه دوم خرداد ماه 1399 تمامی تکالیف کارآموزی...

مشاهده مطلب
1398/11/24

پیرو مصوبه مورخ 3 اسفند ماه 1398 کمیسیون کارآموزی و اختبار کلاس و کارگاه آموزشی...

مشاهده مطلب
1398/11/19

کارگاه آموزشی جبرانی در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 از ساعت ۱۰ صبح با حضور وکیل...

مشاهده مطلب
1398/10/24

کلاس و کارگاه آموزشی بهمن ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت در کانون وکلای دادگستری استان قزوین...

مشاهده مطلب
1398/09/30

کلاس و کارگاه آموزشی دی ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت در کانون وکلای دادگستری استان قزوین...

مشاهده مطلب
1398/09/01

کلاس و کارگاه آموزشی آذر ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت در کانون وکلای دادگستری استان قزوین...

مشاهده مطلب
1398/07/23

کلاس و کارگاه آموزشی آبان ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت در کانون وکلای دادگستری استان قزوین...

مشاهده مطلب