کمیسیون ها

1401/05/30

به همت کمیسیون محیط زیست و میراث فرهنگی کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور...

مشاهده مطلب
1401/04/14

کمیسیون وکالت تخصصی در راستای اخذ نظر همکاران فرهیخته پیرامون دوره‌ها و عناوین(گرایش‌های) مندرجه در...

مشاهده مطلب
1401/03/08

کمیسیون ورزش کانون وکلا دادگستری قزوین برگزار می کند: برنامه یک روزه کوهنوردی صعود به...

مشاهده مطلب
1400/07/18

کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری قزوین برگزار میکند: کلاس خط تحریری(آموزش خوش نویسی...

مشاهده مطلب
1400/03/08

نظر به اینکه هیأت مدیره دوره نهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نظر دارد...

مشاهده مطلب
1398/10/22

کانون وکلای دادگستری استان قزوین با کوشش کمیسیون تشکیل دادگاه های مجازی در نظر دارد...

مشاهده مطلب
1398/09/27

به نام خداوند جان و خرد     به تاریخ 25 مهر ماه سال 1398...

مشاهده مطلب
1398/09/23

کمیسیون فرهنگ و ادب با همکاری کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار...

مشاهده مطلب
1398/09/19

 باسمه تعالی  به تاریخ 26 آذرماه ۱۳۹۸، هشتمین جلسه کمیسیون دفاع از حقوق، آزادی­های فردی...

مشاهده مطلب
1398/09/19

به نام خداوند جان و خرد به تاریخ 25 مهر ماه سال 1398 دومین جلسه...

مشاهده مطلب