کمیسیون ها

1401/03/08

کمیسیون ورزش کانون وکلا دادگستری قزوین برگزار می کند: برنامه یک روزه کوهنوردی صعود به...

مشاهده مطلب
1400/07/18

کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری قزوین برگزار میکند: کلاس خط تحریری(آموزش خوش نویسی...

مشاهده مطلب
1400/03/08

نظر به اینکه هیأت مدیره دوره نهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نظر دارد...

مشاهده مطلب
1398/10/22

کانون وکلای دادگستری استان قزوین با کوشش کمیسیون تشکیل دادگاه های مجازی در نظر دارد...

مشاهده مطلب
1398/09/27

به نام خداوند جان و خرد     به تاریخ 25 مهر ماه سال 1398...

مشاهده مطلب
1398/09/23

کمیسیون فرهنگ و ادب با همکاری کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار...

مشاهده مطلب
1398/09/19

 باسمه تعالی  به تاریخ 26 آذرماه ۱۳۹۸، هشتمین جلسه کمیسیون دفاع از حقوق، آزادی­های فردی...

مشاهده مطلب
1398/09/19

به نام خداوند جان و خرد به تاریخ 25 مهر ماه سال 1398 دومین جلسه...

مشاهده مطلب
1398/09/14

باسمه تعالی    به تاریخ 12 آذر ماه 1398 ، هفتمین جلسه کمیسیون دفاع از...

مشاهده مطلب
1398/09/05

باسمه تعالی    به تاریخ 17 آذر ماه 1398 ، ساعت 13 ، هشتمین جلسه...

مشاهده مطلب