کمیسیون ها

1396/06/12

در هم اندیشی بانوان عضو کانون وکلا بررسی شد از لزوم حضور فعالانه تا رفع...

مشاهده مطلب
1396/06/05

نشست مختص بانوان وکیل و کارآموز با موضوع «هم اندیشی پیرامون مشکلات صنفی وکیل بانوان»...

مشاهده مطلب
1396/02/04

برنامه جلسات هفتگی کمیسیون ها و ارکان کانون در فصل بهار سال 1396 به شرح...

مشاهده مطلب