دسته بندی:

جلسات ارکان و کمیسیونها

صورتجلسه هفتم کمیسیون رفاه

باسمه تعالی به تاریخ 21 مهر 1398 ، ساعت 13 ، هفتمین جلسه کمیسیون رفاه و تسهیلات دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.   در خصوص برگزاری تورهای داخلی و خارجی، ویلا در شمال کشور و…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه چهارم کمیسیون علمی

باسمه تعالی    به تاریخ 10 مهر 1398 ساعت 12 ، چهارمین جلسه کمیسیون علمی دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده تشکیل و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت. عناوین موضوعات و سخنران های پیشنهادی نشست های…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه هفتم و هشتم کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

مورخ 3 مهر ماه 1398 هفتمین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. با توجه به اینکه هفته دفاع مقدس پیش رو می باشد تصویب گردید از اعضاء ایثارگر کانون به مناسبت این هفته طی…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه ششم کمیسیون رفاه

باسمه تعالی به تاریخ 16 مهر 1398 ، ساعت 12:30 ، ششمین جلسه کمیسیون رفاه و تسهیلات دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.   با توجه به عدم برگزاری جلسه با حضور کلیه اعضای کمیسیون…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه چهارم کمیسیون ورزش

به تاریخ 11 مهر 1398  ساعت 12:30،  چهارمین جلسه کمیسیون ورزش دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در پایان تشکیل گردید و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت. مصوب گردید در مورخ 3 آبان 98 گلگشت کانون وکلای…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه اول کمیسیون فرهنگ و هنر

باسمه تعالی    به تاریخ 15 مهر 1398 ، اولین جلسه کمیسیون فرهنگ و هنر دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.   مقرر گردید که مقارن با شب یلدا، شب شعر برگزار گردد. مقرر گردید…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه اول کمیسیون دفاع از حقوق، آزادی های فردی و حقوق شهروندی

باسمه تعالی    به تاریخ 13 مهر 1398 ، اولین جلسه کمیسیون دفاع از حقوق، آزادي هاي فردي و حقوق شهروندی دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید. جلسه كميسيون حقوق شهروندي و…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه سوم کمیسیون ورزش

به تاریخ 24 شهریور 1398  ساعت 12:45،  سومین جلسه کمیسیون ورزش دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل و آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری و علی حاجی محمدیها تشکیل گردید. آقای شهیدی…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه چهارم و پنجم کمیسیون رفاه

باسمه تعالی به تاریخ 26 شهریور 1398 ، ساعت 12:45 ، چهارمین جلسه کمیسیون رفاه و تسهیلات دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.   بعلت عدم حضور اعضای محترم کمیسیون رفاه، جلسه با…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه سوم کمیسیون علمی

باسمه تعالی    به تاریخ 28 شهریور 1398 ساعت 12 ، سومین جلسه کمیسیون علمی دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم کمیسیون خانم ها؛ انسیه مطیعی، سارا آقایی، زهره زینالی، سحر محمدبیگی، زهرا باقری و آقایان؛ محمد نسخه…
ادامه مطلب ...