دسته بندی:

جلسات ارکان و کمیسیونها

صورت جلسه اول کمیسیون رفاه

باسمه تعالی    به تاریخ 14 مرداد 1398 ، ساعت 12:30 ، اولین جلسه کمیسیون فاه و تسهیلات دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.   جلسه با حضور و صحبت های آقای محمدرضا شهیدی، رئیس…
ادامه مطلب ...

صورتجلسات اول و دوم کمیسیون روابط عمومی

باسمه تعالی    به تاریخ 5 مرداد 1398 ، اولین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.   جلسه راس ساعت ده با حضور و صحبت های آقای محمدرضا…
ادامه مطلب ...