جلسات هیأت مدیره

1401/08/28

دستور جلسه روز شنبه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین:...

مشاهده مطلب
1401/08/25

پیرو اطلاعیه قبلی؛ در راستای شفافیت و مشارکت بیشتر همکاران گران‌قدر در امور کانون وکلای...

مشاهده مطلب
1401/08/15

جلسه فوق العاده هیات مدیره   دستور جلسه: 1- امور مرتبط به ساختمان کانون  ...

مشاهده مطلب
1401/08/14

دستور جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین مورخ شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ :   ۱-...

مشاهده مطلب
1401/08/10

تغییرات در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری استان قزوین: در پی استعفای آقای سید محمد...

مشاهده مطلب
1400/03/26

به نام خدا به تاریخ 1400/03/22 پنجمین جلسه هیات مدیره دوره نهم کانون وکلای دادگستری...

مشاهده مطلب
1400/03/12

به نام خدا به تاریخ 12/03/1400 جلسه فوق العاده هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان...

مشاهده مطلب
1400/03/11

به نام خدا به تاریخ 11/03/1400 جلسه فوق العاده هیات مدیره با حضور معاونین دادستان...

مشاهده مطلب
1400/03/08

به نام خدا به تاریخ 8 خرداد ماه 1400 دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم...

مشاهده مطلب
1400/03/08

به نام خدا به تاریخ 8 خرداد 1400 اولین جلسه هیات مدیره دوره نهم کانون...

مشاهده مطلب