جلسات هیأت مدیره

1399/04/24

به تاریخ 21 تیر ماه 1399 چهل و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون...

مشاهده مطلب
1399/03/26

به نام خدا به تاریخ 24 خرداد ماه 1399 چهلمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم...

مشاهده مطلب
1399/03/24

به نام خدا به تاریخ 19 خرداد ماه 1399 سی و نهمین جلسه هیأت مدیره...

مشاهده مطلب
1399/03/24

به نام خدا به تاریخ 17 خرداد ماه 1399 سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره...

مشاهده مطلب
1399/03/13

به نام خدا به تاریخ 10 خرداد ماه 1399 سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره...

مشاهده مطلب
1399/03/12

به نام خدا به تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1399 سی و ششمین جلسه هیأت مدیره...

مشاهده مطلب
1399/02/25

به نام خدا به تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1399 سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره...

مشاهده مطلب
1399/02/21

به نام خدا به تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1399 سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره...

مشاهده مطلب
1399/02/12

به نام خدا به تاریخ 06 اردیبهشت ماه 1399 سی و سومین جلسه هیأت مدیره...

مشاهده مطلب
1399/02/03

به نام خدا به تاریخ 30 فروردین ماه 1399 سی و دومین جلسه هیأت مدیره...

مشاهده مطلب