دسته بندی:

جلسات هیأت مدیره

صورتجلسه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ هیأت مدیره

 به نام خدا  به تاریخ 19 مرداد ماه 1398 چهاردهین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد به عنوان اعضای اصلی و آقایان محمدجواد چیتگرزاده و…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه ۱۳ مرداد ماه ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا  به تاریخ 13 مرداد ماه 1398 سیزدهین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی آقایان محمدرضا شهیدی، سید محسن خطیبی ، سید محمد حسینی ، محمد جواد چیتگرزاده و محمد مهدی نحوی تشکیل و پس از قرائت قرآن کریم…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه ۷ مرداد ماه ۹۸ هیأت مدیره

 به نام خدا  به تاریخ 7 مرداد ماه 1398 دوازدهین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، سید محسن خطیبی، غلامرضا تجدد، محمد جواد چیتگرزاده ، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل گردید و در…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه ۳۱ تیرماه ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا  به تاریخ 31 تیر ماه 1398 جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری، سیدمحسن خطیبی، سیدمحمد حسینی، غلامرضا تجدد و محمد جواد چیتگرزاده و امیر کاتبی تشکیل گردید و…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه ۲۹ تیر ماه ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 29 تیر ماه 1398 دهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.   بدواً ریاست محترم کانون از جلسه رؤسای کانون ها در اتحادیه…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه ۲۲ تیر ماه ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 22 تیر ماه 1398 جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد ، محمدجواد چیتگرزاده، محمد مهدی نحوی و…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه ۱۷ تیر ماه ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 17 تیر ماه 1398 هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد رضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد ، محمدجواد چیتگرزاده، محمد مهدی…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه ۹ تیر ۱۳۹۸ هیأت مدیره

به تاریخ 9 تیر ماه 1398 هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد رضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد ، محمدجواد چیتگرزاده  و امیر کاتبی تشکیل شد و در…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه ۲ تیر ۹۸ هیأت مدیره

به تاریخ 2 تیر ماه 1398 ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد رضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد ، محمدجواد چیتگرزاده ، محمد مهدی نحوی و امیر کاتبی…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه ۲۵ خرداد ۹۸ هیأت مدیره

به تاریخ 25خرداد ماه 1398 پنجمین هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد رضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد ، محمدجواد چیتگرزاده و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص…
ادامه مطلب ...