جلسات هیأت مدیره

1398/04/20

به نام خدا   به تاریخ 17 تیر ماه 1398 هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره...

مشاهده مطلب
1398/04/13

به تاریخ 9 تیر ماه 1398 هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری...

مشاهده مطلب
1398/04/03

به تاریخ 2 تیر ماه 1398 ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری...

مشاهده مطلب
1398/03/28

به تاریخ 25خرداد ماه 1398 پنجمین هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین...

مشاهده مطلب
1398/03/21

در ادامه مشروح صورت جلسات دوم و سوم هیأت مدیره هشتم به تاریخ 11 و...

مشاهده مطلب